Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Montering av Roth QuickBox™ i platevegg

1.
2.
Røret kuttes rett med saks, og varerøret kuttes 30 mm kortere enn Pex røret. Er pex røret allerede koblet til fordeleren, vil det lette monteringen hvis det midlertidig løsnes fra fordeleren. Monter støttehylsen og merk røret med merkepenn for innstikksdybde 23 mm. PEX røret stikkes inn i koblingen med en stødig, noe roterende håndbevegelse til stopp (kontroller merket for innstikksdybde på 23 mm). Trekk i røret for å kontrollere at det sitter fast.
Varerøret skal været kuttet rett av nede i rillen slik at den ikke har skarpe kanter, og stikkes inn i gummipakningen med en stødig, noe roterende håndbevegelse til det er synlig med en til to riller på innsiden av pakningen. Det skal ikke brukes glidemiddel ved monteringen. Trekk i røret for å kontrollere at det sitter fast.
3.
4.
Plastbraketten brukes for å få et best mulig feste og støtte mot plateveggen og er også utformet slik at man ved å montere to braketter sammen, oppnår enten 150 mm c/c eller 160 mm c/c
mellom boksene. Boksen skyves inn på
braketten til den er låst fast og du hører et klikk. Boksen kan om ønskelig løsnes igjen ved å trykke inn de to låsehakene.
To eller flere bokser kan sammenkobles ved hjelp av brakettens låseanordning, men påse at du får den ønskede c/c avstanden ved å sette endene med ønsket c/c mot hverandre.
Brakettene kan lett demonteres ved å trykke sammen låsehakene.
5. 6.
  Boksen er beregnet for platevegg fra
10 – 45 mm tykkelse. Det bores hull med ø 52 mm hullbor med den ønskede c/c avstand.
Boksene skyves på plass fra baksiden og festes med de medfølgende skruer. Ved montering på en enkel platevegg må det brukes kortere skruer.
  Veggflensen skrus på plass for hånd, eventuelt forsiktig ettertrekk med vannpumpetang (6a). Det er nå en god anledning til å trykkprøve og kontrollere koblingen da den gjennomsiktige boksen gir fullt innsyn og det sitter trykk prøvingsplugg i boksen. Pluggen er kun beregnet for kort tids trykkprøving samt beskyttelse av boksen i anleggsperioden. Når eventuell membran og fliser er lagt, kan halsen på veggboksen freses ned med Roth Fres NRF nr 5118347 (6b), og det er klart for montering av Roth Rettnipler eller Roth Albuer.