Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Montering av Roth klammer og fikseringsklammer

1.
2.
Riktig klamring er en forutsetning for å oppfylle kravene til et rør i rør system. Det skal brukes klammer som er tilpasset røret, slik at røret låses fast, og det skal klamres minimum for hver 60 cm. Dette er avgjørende for at røret skal være utskiftbart. Klamret trykkes ned i rillene på røret og festes med de medfølgende skruer.

 

Klamrene leveres i dimensjonene 20, 25, 28 og 34 mm, og er utformet slik at de kan monteres om hverandre i rekke. Det første klamret trykkes på plass og festes med den medfølgende skruen, deretter trykkes neste klammer ned på det første og festes med medfølgende skrue. Sammenkoblingen er lik på alle klamrene og rekkefølgen er dermed uten betydning.

3.
4.
Det skal klamres så nært veggboksen som mulig (15 - 30 cm).

Også ved skapet er det viktig å klamre så nært som mulig (15 - 30 cm).

5. 6.
  Ved alle bøyer brukes minst to klammer så nært bøyen som mulig. Vær oppmerksom på at rørets min. bøyeradius overholdes (5 x utv. diameter på PEX-røret), bruk gjerne fikseringsbend.   Fikseringsklamret passer til 20, 25 28 og 34 mm, og skal brukes ved alle gjennomganger i stendere og bjelkelag. Finn riktig dimensjon og skyv klamret ned i rillen på røret og skru fast med den medfølgende skruen.