Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Montering av Roth multi gjennomføring

1.
2.
Slå ut ønskede antall brikker med ønsket avstand (c/c 40 eller c/c 50mm) på monteringsskinnen (NRF nr.511 81 93 eller 511 81 94).
Bøy tilbake begge ender slik at de utslåtte hullene kommer i riktig posisjon og skinnen passer mellom stenderne.
3.
4.
Monter festeskinnen i stenderne gjennom de ferdigborede hullene.
Tre røret inn i multi gjennomføringen som vist og sørg for at det stikker godt ut, slik at det kommer gjennom veggen for tilkobling.
5. 6.
Røret bøyes i 90° vinkel og legges på plass i gjennomføringen. Multi gjennomføringen med røret føres inn i monteringsskinnen, kontroller at låsehakene er spent ut. Skal gjennomføringen monteres i vegg som er tynnere enn 26 mm, skal halsen kappes i riktig lengde før montering.
7. 8.
Hvis multi gjennomføringen skal betjene et våtrom, skal en tetningsmansjett monteres på varerøret (NRF nr. 511 81 77). Hvis det ønskes avslutning med en armaturplate, brukes en plan endetetning (NRF nr. 511 83 82).
9. 10.
  Armaturplaten ferdigmonteres og skrus fast, husk å forbore med en 4mm bor.   Veggfeste gir den beste avslutningen og har O-ringer som tetter mot pexrøret og varerøret. Varerøret skal stikke ca 2mm utenfor ferdig vegg. Veggfestet "skrues" på plass i varerøret så O-ringen kommer ordentlig på plass (NRF nr 511 82 91).
11. 12.
  Det forbores med et 4 mm bor. Her må dybden kontrolleres slik at ikke rørene inne i veggen skades.   Etter at røret er kuttet min. 10mm utenfor enden på flensen, skyves klemring og støttehylse inn på røret. Kontroller at de er helt i bunn før trykkmutteren monteres.
 
Multi gjennomføringen kan også brukes til fiksering av rør i gulvet opp til f. eks. en radiator. Gjennomføringen kan enten festes med skruer gjennom de innbygde hull, eller ved hjelp av Multi monteringsplate (NRF nr. 511 81 95).