Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Montering av Roth QuickBox™ i murvegg

1.
2.
Røret kuttes rett med saks, og varerøret kuttes 30 mm kortere enn Pex røret. Er pex røret allerede koblet til fordeleren, vil det lette monteringen hvis det midlertidig løsnes fra fordeleren. Monter støttehylsen og merk røret med merkepenn for innstikksdybde 23 mm. PEX røret stikkes inn i koblingen med en stødig, noe roterende håndbevegelse til stopp (kontroller merket for innstikksdybde på 23 mm). Trekk i røret for å kontrollere at det sitter fast.

 

Varerøret skal været kuttet rett av nede i rillen slik at den ikke har skarpe kanter, og stikkes inn i gummipakningen med en stødig, noe
roterende håndbevegelse til en til to riller er synlig på innsiden av pakningen. Det skal ikke brukes glidemiddel ved monteringen. Trekk i røret for å kontrollere at det sitter fast.
3.
4.
Ved bruk av ekspander til innfesting, kreves en rettkantet slisse med minimum dybde på 38 mm og bredde på 50 - 58 mm. Veggboksen med ekspander holdes på plass mens skruene trekkes til, vekselvis på hver side, til boksen sitter fast i riktig posisjon (3a). Alternativt kan boksen festes med murplugger og skruer
(gjennom hullene i hjørnene) (3b).

Metallbraketten er en enkel måte å fiksere to bokser i murvegg (for eksempel ved montering av et batteri). Boksene skyves inn på braketten til den låses fast og du hører et lite klikk. Om ønskelig kan boksen løsnes igjen ved å trykke inn de to låsehakene.

5. 6.
  Montering av braketten med to bokser krever slisser med minimum dybde på 38 mm, bredde på minimum 50 mm og c/c avstand på 150 mm. Braketten festes med de medfølgende skruer og passende murplugger. Det er nå en god anledning til å trykkprøve og kontrollere koblingen da den gjennomsiktige boksen gir fullt innsyn og det allerede sitter en trykkprøvingsplugg i boksen. Pluggen er kun beregnet for kort tids trykkprøving samt beskyttelse av boksen i anleggsperioden.   Når slissene er pusset igjen er det klart for videre arbeid. Hvis det er en våt sone og det skal brukes våtromsmembran, skal det benyttes en Roth Tetningsmansjett NRF nr 5118176. Tetningsmassen smøres på veggen og Tetningsmansjetten trykkes godt fast i denne, deretter smøres det over Tetningsmansjetten (6a). Når flisene er lagt kan halsen på veggboksen freses ned med Roth Fres NRF nr 5118347 (6b), og det er klart for montering av Roth Rettnipler eller Roth Albuer.