Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Montering

Gode forbindelser - med sikkerhet

Content image

PressCheck ®
Erfaring viser at presskoblinger av ulike fabrikat ofte kan holde helt tett under en trykkprøvingsprosedyre, uten at de har vært presset med verktøy. Roth Presskoblinger kaller vi for PressCheck. PressCheck  på grunn av den unike egenskapen at de er laget for å virkelig lekke - det vil si at de lekker hvis de ikke er presset. Med PressCheck er det ingen fare for at en glemt kobling plutselig vil gi etter for press og løsne.

 

Pressverktøy/Pressbakker
Vi anbefaler kun bruk av pressverktøy fra Roth Nordic’s produktsortiment.  Disse verktøyene er testet i henhold til DVGW og omfattes derfor av garantiordningen. Hvis du er usikker på egnetheten av eksisterende verktøy, bør du kontakte Roth Nordic’s tekniske support. Brukes andre, ikke anbefalte pressmaskiner, vil ikke arbeidet være dekket av Roth's garantiforpliktelser. 

 • Bruk alltid pressbakker og pressinnsatser fra Roth med Roth profil.
 • Når du presser overgangskoblinger til kobber eller rustfritt, skal bakker med V-profil brukes.
 • Grunnbakke brukes til dimensjonene 40, 50 og 63 mm.
 • Se verktøysoversikt 

UV-motstand
Plastkomponentene i Roth Alu-LaserPlus rørsystem må beskyttes mot direkte UV lys og sollys. 


Kjemisk motstand
MERK:
 Det finnes en rekke produkter på markedet som kan bli brukt i forbindelse med våre produkter. Bruk av løsemidler, lekkasje av spray/gass eller lignende som kan inneholde skadelige stoffer, kan skade rør, ventiler, vegg og andre installasjon og pakninger.


Produkter som polyuretanskum, smøremidler, sterke rengjøringsmidler, men også tilsetningsstoffer til frostbeskyttelse, etc..  bør overveies nøye og innholdet kontrolleres, før eventuell bruk. Vi gjør deg oppmerksom på at bruken av skadelige produktene betyr at våre garantien bortfaller. Kontakt Roth Nordic’s tekniske support hvis det er tvil om disse produktene.  Det må unngås å installere rør i sterkt korrosive miljøer. Skader forårsaket av dette kan oppstå lenge etter garantiperioden.
Koplinger av metall som kan komme i kontakt med sement, mørtel, betong og lignende bør være beskyttet av varerør, isolasjon, eller plastfolie.


Fordeler med Roth PressCheck®

 • det riktige valget for skrueforbindelser, som ifølge DVGW-regelen må være laget av metall
 • ideelt system i kombinasjon med Roth plast fittings PressCheck®
 • prøvd og testet gjennom mange år
 • overholde reglene for engineering
 • korrosjon og vorzinkningsbestandig
 • overholde strenge internasjonale standarder
 • samsvar med de nye helse-og miljøkrav
 • ubegrenset bruk i alle drikkevann installasjoner
 • gode egenskaper på tog og trykk lasterlaget av resirkulert materiale innhentet, og dermed sparer ressurser og miljø
 • sertifisert etter DVGW-arbeidsblad W534

 

Leiekontrakt Roth pressverktøy