Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Roth gulvvarmefordeler

Roth gulvvarmefordeler med eller uten vannmengdemålere

Content image
Roth gulvvarmefordeler med eller uten vannmengdemålere, er en høykvalitets fordeler produsert av Roth. Gulvvarmefordeleren leveres ferdig sammensatt for 2 til 12 avgreninger som håndregulert og forberedt for montering av reguleringsmotorer. Fordeleren er veldig stabil med god plass mellom anslutningene, c/c 55 mm, og monteres enkelt i Roth fordelerskap. Fordelerkuplinger i ¾” bestilles separat til aktuell dimensjon. Samme kupling passer til X-PERT S5® og Alu-LaserPlus® gulvvarmerør.

 

Fordeler m/vannmengdemåler for hver gulvvarmekrets forenkler innjustering og ettersyn. Vannmengdemåleren har en skala fra 0,1 l/min til 6,0 l/min. Vannet i systemet har ikke direkte kontakt med målerne, hvilket eliminerer risikoen for avleiringer på måleglasset.

Gulvvarmefordeleren inneholder alle nødvendige ventiler og beslag m.m. som skal brukes for å regulere et moderne gulvvarmeanlegg, og leveres komplett i pappeske montert i opphengningsbeslag med gummidempning og monteringsskruer. Vedlagt følger også et sett merkelapper med rom betegnelse for oppmerking av kretsene på fordeleren.