Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Montering av spikeravviser

1.
2.
Det bores et 38 mm hull i stender/bjelke.

 

Spikeravviseren skrus fast gjennom hullet i festeøret.

3.
4.
Røret tres gjennom spikeravviseren.

Fikseringsklamret stikkes ned i slissen på spikeravvisere og snappes ned i rillen på røret i riktig dimensjon.