Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Montering av QuickBox™ overløp til vanntett skap

1.
2.
Drens-/Varerøret skal været kuttet rett av nede i rillen slik at den ikke har skarpe kanter og stikkes inn i gummipakningen med en stødig, noe roterende håndbevegelse til det er synlig med en til to riller på innsiden av pakningen. Det skal ikke brukes glidemiddel ved monter­ingen. Trekk i røret for å kontrollere at det sitter fast. 
Plastbraketten brukes for å få et best mulig feste og støtte mot plateveggen Boksen skyves inn på braketten til den er låst fast og du hører et klikk. Boksen kan løsnes igjen om ønskelig ved å trykke inn de to låsehakene.
3.
4.
Boksen er beregnet for platevegg fra
10-45 mm tykkelse. Det bores hull med ø 52 mm hullbor. Boksen skyves på plass fra baksiden og festes med de medfølgende skruer. Hvis det er en en­kel platevegg må det brukes kortere skruer.
Veggflensen skrus på plass for hånd, eventuelt forsiktig ettertrekk med vannpumpetang.
5. 6.
 

Hvis det er ferdig baderomspanel brukes Roth Tetningsring NRF nr 511 86 13

  Røret kan nå tilkobles skapgjennomføringen i det vanntette fordelerskapet. Røret avsluttes 1 til 2 riller over skapgjennomføringen. Husk klamring av røret i veggen.
7.  8.
  Når eventuell membran og fliser er lagt, kan halsen på veggboksen freses ned med Roth Fres NRF nr 5118347.   Når rommet er ferdig og utstyret montert, skyves dekselet på plass.