Firmaet |  Produkter |  Nedlastninger/downloads |  Nyheter |  Support |  Kontakt |   

Monteringseksempel av Alu-LaserPlus® rørsystem

 1.      
 

Kutt røret med Roth rør-kutter eller Roth rørsaks for Roth Alu-LaserPlus® rør.Kuttet må være vinkelrett og glatt for å sikre at koblingen blir tett. Vær oppmerksom på at overflaten av røret må være ren, jevn og fri for riper.

   
 2.

   
  Før røret føres inn i koblingen må det kalibreres og alle grader må fjernes. Kalibreringen skal sikre at røret blir helt rundt og faser rørets innerkant slik at det går lett over koblingens støttehylse uten å skade O-ringen. Dette skal kun utføres med Roth kalibreringsverktøy.    
 3.      
  Fjern spon og rusk fra rørenden.   Røret monteres i koblingen uten noen form for glidemiddel. Røret skyves inn i koblingen til den stopper. Kontroller at den er i bunnen gjennom kontrollhullene i presshylsen. Bruk alltid godkjente koblinger sammen med Roth Alu-LaserPlus® rør.